Težave pri planiranju – 1. del

Kako z orodjem Tagetik rešimo težavo s konsistentnostjo letnega plana na ravni podjetja in skrajšamo proces planiranja

Priprava letnega plana zahteva ogromno časa in vključitev praktično vseh služb in oddelkov v podjetju. Nemalokrat se priprava letnega plana prične že v septembru in konča šele v decembru, včasih celo v januarju. Eden izmed razlogov za to je medsebojna povezanost postavk, ki jih planirajo različni oddelki kar neizmerno poveča kompleksnost procesa planiranja.

V Finančnem kontrolingu, kjer se ponavadi prvič pokažejo rezultati planiranja po oddelkih se številke, ki so rezultat planiranja največkrat ne izidejo po 1. krogu. Začne se usklajevanje med oddelki, tako da bo letni plan konsistenten. Glavno vlogo pri usklajevanju prevzame Finančni kontroling, ki pa ni vedno neposredno odgovoren za inpute.

Če na primer kadrovska služba, ki zasleduje svoje cilje, planira število zaposlenih v oddelku proizvodnje, ki pa ni v skladu z ambicioznimi načrti tega oddelka lahko pride do nesoglasij med samim planiranjem, še večja težava pa je, če ta nesoglasja sploh niso niti odkrita v fazi priprave letnega plana.

Orodje Tagetik omogoča, da do takih težav ne more priti (oziroma so odkrite še pred zaključkom 1. kroga) saj omogoča integrirano planiranje vseh postavk.

Pred začetkom planiranja se morajo predstavniki uprave in vodje služb uskladiti, kaj bodo glavne prioritete plana za prihodnje leto (npr. kolikšna naj bo rast prodaje) in določiti pravila, ki se zapišejo v orodje Tagetik (npr. maksimalna produktivnost je 16 izdelkov zaposlen/dan). Dobro opravljen prvi korak daje planu jasno sliko in preprečuje veliko večino nadaljnjih nesoglasij.

Če ima podjetje kot prvo prioriteto določeno izključno rast prodaje z namenom povečevanja tržnega deleža, bi število zaposlenih in s tem stroški dela sledili tej prioriteti.

Po drugi strani bi v podjetju, kjer je glavni cilj dobičkonosnot, podjetje bolj pazilo, da bo proizvajalo tiste proizvode, ki imajo boljšo maržo in da povečanje proizvodnje ne bo povzročilo previsokega dviga števila zaposlenih.

S postavitvijo prioritet in zapisov pravil v orodje Tagetik omogočimo hiter, pregleden in konsistenten zaporeden proces planiranja. Z zapisom kontrol omogočimo tudi konsistenten plan na vseh področjih. Ne želimo si namreč, da bi sredi prihodnjega leta ugotovili, da lahko en oddelek doseže svoj plan samo tako, da ga drug oddelek ne bi dosegel.

Leave a Reply