Management poročanje

Vodilni v podjetjih se vsakodnevno soočajo z odločanjem v kompleksnih in zelo spremenljivih okoljih. Odločitve, ki jih sprejemajo ne smejo temeljiti samo na finančnih informacijah.

Naša rešitev omogoča vključitev kvalitativnih komentarjev k finančnim informacijam in omogoča, da vodilni porabijo manj časa za ustvarjanje analitičnih poročil in preverjanje veljavnosti podatkov. Vse to v realnem času, kar omogoča vodilnim v podjetju, da se lahko osredotočajo na pomembne stvari. Izziv pri management poročanju je ohranjati visoko raven kakovosti v okolju, kjer je zaradi vse večjega povpraševanja po kvalitetnih notranjih in zunanjih informacijah, zapletenost in raven podrobnosti vse večja. Z našo rešitvijo boste lahko avtomatizirali postopke poročanja in zagotovili visoko raven kakovosti in zmanjšali tveganja.

Naša rešitev se dobro obnaša tudi v povezavi z Microsoft orodji in omogoča naravno delo z Microsoft Wordom, Excelom in PowerPointom.

Regulatorno poročanje

Solvency II

Solvency II je evropska direktiva, ki je že stopila v veljavo in vpliva na evropske zavarovalnice.  Direktiva zahteva določene spremembe pri kvantitativnem in kvalitativnem poročanju, obvladovanju tveganj, izračunu kapitala ter od zavarovalnic zahteva zagotovitev njihove plačilne sposobnosti. Izzivi pri direktivi je izboljšanje regulatornega poročanja, zmanjšanje časa potrebnega za poročanje, zagotavljanje sledljivosti določenih podatkov, izboljšanje kakovosti podatkov in zanesljivosti pri izračunih ter združevanje virov informacij v integrirane baze podatkov.

Naša predpripravljena rešitev zadosti vsem kriterijem EIOPA regulative. Zadosti pa tudi vsem lokalnim specifikam, saj je predpripravljena rešitev dovolj odprta, za vpeljavo določenih posebnosti, ki jih zahtevajo lokalni regulatorji.

FINREP/COREP

Po finančni krizi se je zaradi želje po preoblikovanju bančnega poslovanja in po preglednosti informacij potreba po regulaciji bank povečala. Regulatorno poročanje je postalo bolj zapleteno. Nastale so dodatne potrebe po granulaciji podatkov in prikazu podatkov na različne načine, da bi zadostili regulativam o splošnom poročanju (COREP) in finančnem poročanju (FINREP). Banke morajo v tem novem okolju prilagoditi procese in implementirati orodja, ki zagotovijo preglednost in varnost podatkov in avtomatizirajo poročanje.

Podobno, kot pri Solvency II regulativi, ima Tagetik predpripravljeno rešitev, ki zadosti regulatornim zahtevam glede FINREP in COREP poročanja in s pomočjo avtomatizacije omogoča hitro in varno pripravo poročil.