Načrtovanje letnega plana je eden izmed kritičnih procesov v organizaciji. V mnogih primerih se podjetja še vedno opirajo na preglednice in zastarela orodja, kar mnogokrat zahteva preveč vložkov in časa.

Ročni postopki povzročajo visoko obremenitev in nizko integracijo podatkov, imajo omejitve pri simulaciji scenarijev in ne omogočajo vseh potrebnih podrobnosti.

Orodje za planiranje mora skrajšati planski cikel, optimalno prerazporedi vire, vključevati različne načrte in zagotoviti varnost in zanesljivost podatkov. Dobro orodje za planiranje pa vam mora omogočati tudi modeliranje različnih postavk in pripravo različnih scenarijev plana. Pri spremljavi plana pa vam mora orodje med drugim omogočati izračunavanje dobička po različnih kategorijah, spremljanje obratnega kapitala in pozicije denarja v realnem času.

Priti do pravih informacij v realnem času, v najprimernejši obliki (nadzorne plošče, spletna poročila, itd) in preko avtomatiziranih sporočil (e-pošta, sporočilo), omogoča hitro prepoznavanje trendov in pripomore pri nadaljnem odločanju. Poglobljeno planiranje in spremljanje plana omogoča analizo in nadzor nad dejavniki z največjo podrobnostjo na ravni dejavnosti, izdelkov, projektov, storitev itd. Vse to nam omogoča planiranje potreb po financiranju, optimizacijo dobavne verige, proizvodnih linij, zaposlenih, zmanjšanje zalog, itd.

Podjetja potrebujejo enotno rešitev, ki združuje, avtomatizira in poveže različne dele letnega plana (plan prodaje, plan proizvodnje, stroškovni plan, izkaz uspeha, bilanca stanja, izkaz denarnih tokov, itd), v eno samo orodje. Na ta način omogočimo poenostavitev postopkov in omogočimo sodelovanje oddelkov pri planiraju in posledično ujemanje plana na ravni podjetja. Poglobljeno planiranje pa omogoča tudi natančno spremljanje kar podjetju omogoča optimizacijo procesov in prihranek pri vložkih in času.

EXCEL Nadzorne plošče (“Dashboard”)

Zelo priljubljeno in relativno dobro uveljavljeno orodje v razvitih organizacijah so tudi nadzorne plošče. Izzivi, ki se pojavljajo pri formiranju nadzornih plošč so ohranitev izpovedne moči podatkov in prezentacija podatkov na način, da najbolj koristijo odločevalcem v podjetju.

Tagetik nazdorne plošče ponujajo močne in dostopne analitične storitve za poslovne uporabnike, ki pa so povezane z “domačim orodjem” Microsoft Excelom, kar uporabnikom omogoča dodatno prilagodljivost. Tagetik Dashboard orodje omogoča preprosto ustvarjanje nadzornih plošč in poslovnih analiz, izgradnjo podatkovnega skladišča in zmanjšuje čas za razvoj orodja, ki pomaga pri odločanju.