V današnjem času dajejo poslovne skupine posebno velik pomen zanesljivosti in nadzoru finančnih informacij svojih podjetij. Ker pa mnoge nimajo rešitev, ki avtomatizirajo proces konsolidacije, je nujno potrebno najti finančna orodja za hitro in varno upravljanje procesa konsolidacije.

Podjetja imajo velik izziv zmanjšati vložke v procesu konsolidacije in ustrezno prerazporediti čas tistih, ki se ukvarjajo s tem procesom. Prav tako morajo zagotoviti zanesljivost in varnost procesa in hkrati paziti na stroške.

Rešitev so avtomatizirane samodejne rešitve za upravljanje celotnega procesa finančne konsolidacije, ki zagotavljajo zanesljivost in doslednost podatkov, sledljivost in presojo informacij. Avtomatizacija procesa v orodju Tagetik vključuje funkcije, kot so:

  • Samodejna in integrirana pretvorba tečajev valut,
  • Samodejno usklajevanje postavk med podjetji v skupini,
  • Opravljanje procesa konsolidacije na različnih ravneh ali podskupinah (po podjetjih v skupini),
  • Opravljanje procesa konsolidacije na različnih dimenzijah (po izdelkih, kupcih, itd),
  • Fleksibilna opredelitev poročil omogoča notranje in zunanje poročanje,
  • Izvajanje simulacij in upoštevanje ter primerjanje več različic konsolidacije.