IFRS 9

IFRS 9 je računovodski standard za finančne instrumente in uvaja nov model slabitve sredstev, ki temelji na pričakovanih izgubah. Standard bo začel veljati 1.1.2018 in bo vplival na podjetja z velikimi naložbenimi portfelji (banke in zavarovalnice). Za zavarovalnice se bo sicer implementacija podaljšala v leto 2021.

Za reševanje zahtev v skladu s standardom IFRS 9, bo za banke ključnega pomena, da se bodo lahko zanesle na orodje, ki avtomatizira procese in popolnoma pokriva zahteve standarda ter je dovolj prožno in varno, da bo omogočalo dinamično finančno poročanje.

Sprejetje IFRS 9, bo poleg vpliva na računovodstvo, vplivalo na dodatne zahteve po kompleksni obdelavi podakov, izračunavanju in analitskemu poročanju. Orodje, ki bo omogočalo popolnoma avtomatizirano izvajanje naštetih korakov bo naredilo ločnico med bankami, ki se bodo večino časa ukvarjale s pripravo poročil v skladu z IFRS 9 in tistimi, ki bodo imele podatke hitro in kvalitetno pripravljene in se bodo lahko več časa posvečale analiziranju in iskanju priložnosti na podlagi dobljenih informacij.

Ponujamo vam celovito rešitev za IFRS 9, ki vsebuje korake zbiranja, priprave, standardizacije in validacije podatkov. Koraki se nadaljujejo z obdelavo podatkov, prilagoditvijo knjižb in končajo s poročanjem.

Naša predpripravljena rešitev zadosti vsem kriterijem IFRS 9 standarda. Seveda pa omogoča tudi prilagoditev rešitve, tako da bo ustrezala vsaki posamezni banki oz. zavarovalnici.

IFRS 16

IFRS 16 je standard, ki ureja obračunavanje najemov in bo lahko v določenih primerih izjemno vplival na izkaze uspeha in bilance stanj podjetij, saj bo poslovne najeme nad enim letom izenačil s finančnimi najemi. Rok za uvedbo standarda je 1.1.2019. Sprejetje IFRS 16 bo vplivalo na funkcije računovodstva, upravljanja in obdelave podatkov in poročanja.

Ker bo standard ključno spreminjal izgled finančnih izkazov je za podjetja ključno, da se pri izračunavanju vrednosti najemov lahko zanesejo na orodje, ki je v popolni skladnosti s standardom, avtomatizira procese in daje uporabnikom možnost za dinamično upravljanje s podatki ob visokem nivoju varnosti.

Naša predpripravljena rešitev zadosti vsem kriterijem IFRS 16 standarda. Seveda pa omogoča tudi prilagoditev rešitve posameznemu podjetju.

IFRS 17

IFRS 17 je novi računovodski standard za pripoznavanje in vrednotenje zavarovalnih pogodb uradno objavljen maja 2017, ki bo nadomestil IFRS 4. Standard bo začel veljati 1.1.2021 in skupaj z IFRS 9 bosta prispevala k temeljiti spremembi računovodskega poročanja za zavarovalniške družbe.

Spremembe se bodo odražale predvsem v pripravi podatkov, informacijskih sistemih in poslovnih procesih ter ne nazadnje tudi pri zaposlenih iz računovodskih, aktuarskih in IT oddelkov.  Celotna arhitektura finančnega sistema od operativnih sistemov, aktuarskih modelov, glavnih knjig, konsolidacije do CPM sistemov, se bo morala prilagoditi novemu standardu.

Zavarovalnice imajo dobra tri leta časa za implementacijo IFRS 17 standarda, vendar glede na obseg sprememb, interdisciplinarnost projekta in zahtevnost standarda, je priporočilo, da se priprava in implementacija začne že danes.

Naša predpripravljena rešitev zadosti vsem kriterijem IFRS 17 standarda. Seveda pa omogoča tudi enostavno prilagoditev rešitve posameznemu podjetju.