Konsolidacija Triglav

Za kompleksno konsolidacijo ne potrebujemo 300 družb v skupini. Bolj je pomembno kako so družbe med seboj povezane, kakšni so deleži (manjšinski), kakšne metode konsolidiranja so v uporabi (popolno uskupinjevanje, kapitalska metoda), kakšne valute nastopajo v skupini in kako so te povezane z dogodki prevzemov, prodaj, dokupov in podobno.

Pomembno je kako pogosto in kako močno se skupina spreminja v času.

Konsolidacija Zavarovalnice Triglav ima vse to. Brez močnega orodja v takem primeru res ne gre.

Poleg videa še članek Tine Cvar na temo konsolidacije – tukaj.