Konsolidacija Triglav

Za kompleksno konsolidacijo ne potrebujemo 300 družb v skupini. Bolj je pomembno kako so družbe med seboj povezane, kakšni so deleži (manjšinski), kakšne metode konsolidiranja so v uporabi (popolno uskupinjevanje, …